سلامتی

تشدید Covid 19 علاوه بر دشواری هایی که در بسیاری از جنبه های زندگی ما ایجاد کرده است، در درجه اول یک مشکل بهداشتی عمومی است. اگر چه موج اول تشدید ها ظاهر می شود، اما هنوز هم بیماران وجود دارند و موج دوّم در پاییز پیش بینی می شود. در اینجا دستورالعمل هایی پیدا خواهید کرد که به شما در سالم ماندن کمک می کند .بلکه بتوانید از سلامت اطرافیان خود نیز مراقبت کنید.

مشاوره مفید

فیلم

Should we all be wearing face masks to prevent Covid-19 spread?

تماشا کردن

بهداشت خوب در دستان شماست

تماشا کردن

سازمان های پشتیبانی

Medecins sans frontieres- مرکز روز

• پزشک عمومی ، آسیب شناس ، متخصص زنان و زایمان

• باید با تماس یا رفتن به آنجا قرار ملاقات بگذارید

دوشنبه جمعه: 17.00- 9.00

210 3839372

Σόλωνος 133, 106 77, Αθήνα

پیداش کن

Medecins du Monde - مطب دکتر

پزشک عمومی ، آسیب شناس ، ارتوپدی ، متخصص زنان و زایمان

• باید با تماس یا رفتن به آنجا قرار ملاقات بگذارید

دوشنبه جمعه: 17.00- 9.00

(+30) 210 32 13 15, (+30) 210 32 36 222

Σαπφούς 12, 105 53, Αθήνα

پیداش کن

موققت بیمه صحی ودرمانی اتباع خارجی(پایپهP.A.A.Y.P.A)

برای بدست آوردن شماره موققت بیمه صحی ودرمانی اتباع خارجی، افرادی که می توانند درخواست بدهند،اتباع کشورهای ثالث ویا اتباع بدون تابیعیت اند،که آنهادرخواست برای حمایت بین المللی به مقامات مرجع مربوطه داده اند.

این شماره منحصربه فرداست،مطابق با شماره کارت ( سه برگه)وثبت نام کامل می باشد.که زمینه دسترسی برای خدمات صحی درمانی،تأمین اجتماعی وبازار کاررافراهم می کند.

مقام مسئول توزیع شماره موققت بیمه صحی ودرمانی اتباع خارجی اداره پناهندگی است،که مربوط وزارت مهاجرت وپناهندگی می باشد.

اداره پناهندگی درحین ثبت نام برای درخواست حمایت بین المللی هم زمان شماره موققت بیمه صحی ودرمانی اتباع خارجی راازطریق سیستم الکترونیکی ای دی کا (IDIKA) صادر می کند.

افرادی که علاقه هستند می توانند داخل سایت الکترونیکی (IDIKA) گزینه (آیاشماره موققت پای په P.A.A.Y.P.A دارم) با مشخصات شخصی خودواردشده ومطمئین شوند که شماره (پای په P.A.A.Y.P.A) برای شان صادرشده است.

https://www.amka.gr/have-paaypa/