سلامت روان

در شرایط استرس زا معمولاً از نظر جسمی و روحی رنج می بریم. در طول دوره شروع و تشدید 19 Covid- نگران سلامتی جسمی خود بودیم و سعی کردیم اغلب اوقات با شستن دست خود، ماسک پوشیدن، محدود کردن رفت و آمد و غیره، از خود محافظت کنیم. ما در چنین شرایطی به ندرت فکر می کنیم به استرس، ترس و خستگیروانی. در اینجا نکات مفیدی برای مراقبت از خود و اطرافیان خود را، از نظر روحی پیدا خواهید کرد، و در تمام دشواری هایی که با شما روبرو هستند احساس قدرت بیشتری خواهید کرد. با این حال گاهی اوقات، توصیه های ساده کافی نیست. چندین سازمان وجود دارد که دارای کارمندان متخصص، روانشناسان، روانپزشکان، روان درمانی، و غیره هستند. که می توانند با بزرگسالان ، کودکان و خانواده ها همکاری همکاری کنند تا پشتیبانی لازم را ارائه دهند! تماس با آن ها را دریغ نکنید!

سازمان های پشتیبانی

نکات مفید

احساس بهتری

پیداش کن

چگونه با استرس کنار بیاییم

پیداش کن

سلامت روان اهمیت دارد

پیداش کن