فعالیت ها

به دلیل Covid -19 بسیاری از برنامه های آموزشی و سرگرمی برای کودکان و نوجوانان متوقف شده است. علاوه بر این، محدودیت ها و مشکلات بسیاری برای کسانی که در آپارتمان ها و مهمان خانه ها و خوابگاه های زیر سن زندگی میکردند در پی داشت. سخت است تهیه یک برنامه که سرگرم کننده باشد. در اینجا می توانید فعالیت ها و بازی هایی را بیابید که در خانه از آن ها استفاده کنید بدون پرداخت پول یا موارد دیگر. فقط اینترنت، رنگها، مداد ها و یک تکه کاغذ معمولاً بیشتر از حد کافی است.

Safe Internet Use

Online Zoo

پیداش کن