تحصیلات

علاوه بر جستجوی شغل، آموزش و دسترسی به برنامه های آموزشی دلیل مهمی برای مهاجرت به اروپا است. به دلیل Covid - 19 بسیاری از این برنامه ها کار خود را متوقف کرده اند و اکنون تعداد افراد کمتری را می پذیرند. در اینجا می توانید موارد آموزشی را پیدا کنید که به تنهایی از آنها استفاده کنید. اما همچنین با وجود همه ی این مشکلات، نهاد ها و سازمان هایی هستند که دوره های آموزشی رایگان به زبان های یونانی، انگلیسی، رایانه و آموزش کامپیوتر و غیره ترتیب می دهند.

مطالب آموزشی

یادگیری یونانی برای پناهندگان

پیداش کن

مواد آموزشی برای نوجوانان (سن: 15-18)

پیداش کن

مواد آموزشی برای همه سنین

پیداش کن

(Farsi-Greek)یادگیری یونانی آنلاین

پیداش کن

سازمان های پشتیبانی

Velos Youth Center

• فعالیتهای یونانی ، انگلیسی ، دروس رایانه و فعالیتهای تفریحی و ورزشی

• دوشنبه-جمعه: 12: 00 - 20:00

Tel.: +30 21 0825 6749

Τζώρτζ 26, 106 82, Αθήνα

پیداش کن

Elix

• دروس یونانی ، انگلیسی ، فعالیتهای تفریحی

• دوشنبه-جمعه: 12: 00 - 20:00

Tel.: +30 21 0382 5506

• Βερανζέρου 15, 106 77, Αθήνα

پیداش کن

Jafra Foundation

• دروس یونانی ، انگلیسی ، آلمانی

• دوشنبه-جمعه: 12: 00 - 20:00

Tel.: +30 21 3045 9068

Καλλιδρομίου 49, Αθήνα 106 81

پیداش کن

Faros- Horizon Boys Center

• درس های یونانی ، انگلیسی ، رایانه

• دوشنبه-جمعه: 12: 00 - 20:00

Tel.: +30 21 0381 8572

Μετσόβου 10, Αθήνα 106 82

پیداش کن

Pythea's Path

• درس های یونانی ، انگلیسی ، رایانه

• دوشنبه-جمعه: 12: 00 - 20:00

Tel.:+30 21 0380 9570

• Σολωμού 54, 10682, Αθήνα

پیداش کن