حمل و نقل عمومی

در طول قرنطینه، بلکه پس از پایان قرنطینه استفاده از وسایل نقلیه عمومی )مترو های زیر زمینی، اتوبوس، ترم برقی، اتوبوس برقی، قطار( قوانین جدیدی دارد. اینجا اطلاعات مفیدی را خواهید یافت که می تواند در حمل و نقل شما کمک کند. از ۲۰ / ۶ / ۱ برای

قوانین و مقررات

مسافرت با تمام وسایل حمل و نقل )مترو و اتو بوس و غیره( موارد زیر را باید بدانی د • شما باید در فضای متروها، بلکه در حین حرکت ماسک بپوشید. جریمه نقض احتمالی ۱۵۰ یورو است. • رانندگان با پرده های پلاستیکی از مسافران جدا میشوند، بنابر این نیازی به پوشیدن ماسک نیست. • قیمت یک بلیت معمولی به ۱.۲۰ یورو کاهش میآید. • اگر در یک وسیله نقلیه مسافر زیادی داشته باشد، یعنی بیش از ۶۵ ٪ از افرادی که به طور عادی می توانند وارد آن شوند، ممکن است که راننده قبول نکند که درها را برای سایر مسافران باز کند. • افرادی که ۱۸ سال سن دارند و دارای ΑΦΜ و ΑΜΚΑ هستند می توانند به ΟΑΕΔ بپیوندند و به صورت رایگان بلیت دریافت کنند.)این حق قبل از شروع گسترش Covid 19 وجود داشته است. اما در مورد برخی از آن ها اکنون ضروری تر است)بهتر این است اگر می توانید رفت و آمد خود را از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۰:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ کاهش دهید زیرا در این ساعات اوج رفت و آمد است.