شغل

جستجوی شغل یکی از دلایل اصلی حرکت به طرف اروپا است. نیاز به زندگی بهتر، با حقوق و امکانات زندگی بدون حمایت مالی دیگران از همه مهمتر است. بسیاری از پناهندگان، و همچنین اقامت دائم، بدون حق و پوشش بیمه کار میکنند، زیرا انتخاب دیگری ندارند. در طول قرنطینه، بسیاری از آنها بدون هیچ گونه جبران خسارت و در آمد کار خود متوقف کردند، در حالی که دیگران شغل خود را از دست دادند. سازمان هایی وجود دارد که به بزرگسالانی که به کمک احتیاج دارند رسیدگی می کنند تا فرم های حقوقی مناسب را برای کار یا ورود به صندوق بیکاری دریافت کنند بگونه ای که دارای حقوقی مانند رفت و آمد آزاد یا شغل باشند. در اینجا میتونید برخی از آنها را پیدا کرده و با آنها تماس بگیرید! در صفحه )الکترونیکی( هر سازمان میتوانید اطلاعات بیشتری کسب کنید.

سازمان های پشتیبانی