بیاید در مورد Covid -19 صحبت کنیم

خیلی چیزها اتفاق می افتد، آنقدر سریع که حتی ما که در معرض آن هستیم برای نظم دادن و درک آن ها مشکل داریم. همینطور کودکان بیشتر گیج می شوند. بنابراین مهم است که راهی پیدا کنیم برای گفتگو با آنها به زبان ساده در مورد نحوه زندگی ما در حال حاضر و قوانینی که ما آن ها را دنبال می کنیم. اینجا می توانید یک سری پیشنهادات برای اینکه چطور در مورد این مشکلات ها صحبت کنید پیدا کنید.

نکات مفید

کتابها

My hero is you! (Farsi)

پیداش کن

I'm a virus, Coronavirus!

پیداش کن

فیلم های

Farsi - کودکان و والدین عزیز، سالم و قوی بمانید و به ویروس کرونا مبتلا نشوید

ویدئو را تماشا کنید

کمک کردن به کودکان در مقابله با استرس هنگام شیوع ویروس کرونا

ویدئو را تماشا کنید