Covid-19 Refugees Info

به صفحه اطلاعات پناهندگان Covid 19 خوش آمدید

شما در این وب سایت تنها نیستید! گسترش Covid 19 و اقدامات محدود کننده ای که تصمیم گرفته شده است، روش زندگی ما را بسیار تغییر داده است. در اینجا اطلاعاتی در مورد نیاز های اساسی خود، مانند غذا و اقامتگاه و خدماتی که میتواند از شما پشتیبانی کند، پیدا خواهید کرد. اگر میخواهید در مورد موضوعاتی از قبیل اعلامیه های دولت در مورد Covid 19 نحوه عملکرد خدمات پناهندگی، چهار چوب جدید ساخت و ساز مسکن و…. مطلع شوید، در جای مناسبی قرار دارید. اما فراتر از آن شما این فرصت را پیدا خواهید کرد که مطالب آموزشی و تفریحی برای شما و خانواده و همچنین پیشنهادات و توصیه های مفید را پیدا کنید. بنابراین خوش آمدید ، برای یک بار دیگر به مکانی که تلاش می کند پشتیبانی کند شما را برای داشتن حق شهروندی، کارمندی، تشکیل خانواده و یک انسان! امید واریم هر چه زود تر شما را ببینیم.

تیم ما

ین سیاوشی نتیجه تلاش های ما برای پشتیبانی بهتر از مردم و خانواده هایی که با آن ها کار میکنیم ایجاد شده است. با چندین سال کار در خدمت پشتیبانی پناهندگان ، ما اغلب با تبعیض و طرد هر دو نهاد رسمی و فراتر از آن رو به رو بوده ایم.

اینجا را ادامه دهید …

اطلاعات

کودکان و والدین

Living in Times of Covid-19: Refugees SHARE their EXPERIENCE

Living in Times of Covid-19: Refugees SHARE their EXPERIENCE

مجموعه‌ای از ویدئوهای کوتاه چندزبانه، عکس‌ها و مصاحبه‌های متنی از پناهندگانی است که می‌خواهند یک جامعه اشتراک‌گذاری بسازند. ما با هم سعی می کنیم روایت جدیدی در مورد معنای "پناهنده بودن امروز" ایجاد کنیم.

تماشای ویدیو

دیوار دیجیتال

تو تنها نیستی