Νομικά

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και ανακοινώσεις για τη διαχείριση των νομικών σας υποθέσεων (αιτήματα ασύλου, ανανέωση ατομικών δελτίων, οικογενειακές επανενώσεις).

Λόγω των μέτρων προστασίας για την εξάπλωση του Covid-19, τα περιφερειακά γραφεία των υπηρεσιών ασύλου παρέμειναν κλειστά από 13-3 έως και 31-5. Επίσης αυτό το διάστημα απολύθηκαν εργαζόμενοι των υπηρεσιών και έχει μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων που μπορεί να σας εξυπηρετήσει. Η λειτουργία των υπηρεσιών το τρέχον διάστημα δεν είναι σταθερή, καθώς πρέπει να βρεθεί λύση για όσες υποθέσεις αναβλήθηκαν, αλλά και όσες είναι προγραμματισμένες αυτή την περίοδο. Έχει ανακοινωθεί πως κανένα αίτημα ασύλου και κανένα δελτίο δε θα ακυρωθούν όμως. Οι υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης που ήταν προγραμματισμένες πριν από την καραντίντα , έχουν ήδη αρχίσει να τακτοποιούνται. Έχει γίνει νέος προγραμματισμός ,έχει δοθεί παράταση στα ατομικά δελτία και αναμένονται νέες ημερομηνίες για τις συνεντεύξεις. Γι’αυτό πρέπει να έχετε συχνή συνεργασία με τον νομικό σας και να ενημερώνεστε σταθερά.

Λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου (11/06/2020)

Βρες το!

Mobile Info Team

Η Mobile Info Team (κινητή ομάδα πληροφόρησης) υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες και υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της νομικής του υπόθεσης. Παλεύει για το δικαίωμα τον προσφύγων να έχουν γνώση για τις υποθέσεις που τους αφορούν και να μπορούν να προχωρούν σε αποφάσεις γνωρίζοντας όλες τις πτυχές τους. Η ομάδα Mobile Info ενδυναμώνει και κινητοποιεί τους πρόσφυγες προσφέροντας μια ολιστική πληροφόρηση για τς δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές τους, αποτρέποντας τους από καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους και δίνοντας του τη δυνατότητα να πράττουν με αξιοπρέπεια!

MESSAGES ON WHATSAPP

(ENGLISH/FRENCH/ARABIC/FARSI/URDU/SORANI) +30 694 222 2535

EMAIL: CONTACT@MOBILEINFOTEAM.ORG

Facebook: www.facebook.com/mobileinfoteam